• GWARANTUJE BARDZO DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ
 • UŁATWIA NAKŁADANIE TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, MAS SAMOPOZIOMUJĄCYCH I KLEJÓW
 • WZMACNIA PODŁOŻE
 • WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ
 • ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ
 • PAROPRZEPUSZCZALNY
 • MROZOODPORNY
 • NIE ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKÓW
 • GOTOWY DO UŻYCIA
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

GRUNT SCZEPNY gwarantuje bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dzięki zawartości kruszywa kwarcowego, tworzy na podłożach gładkich i śliskich odpowiednio szorstką warstwę sczepną ułatwiającą nakładane różnych wypraw. Po wyschnięciu bezbarwna powłoka o wzmocnionej strukturze, która ponadto charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością, zabezpiecza przed wilgocią, poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz znakomicie wyrównuje i ogranicza chłonność podłoża.

Grunt Sczepny można aplikować na:

 • Płyty gipsowo-kartonowe, OSB, MFP, wiórowe, pilśniowe, itp.
 • Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, itp.
 • Beton komórkowy, bloczki gipsowe, żelbetony, elementy prefabrykowane z betonu, itp.
 • Powierzchnie śliskie (szkło, blachy, kafelki)
 • Kamień (szorstki, polerowany)
 • oraz inne materiały budowlane

Grunt Sczepny tworzy warstwę sczepną pod:

 • Jastrychy różnego rodzaju, wylewki anhydrytowe, gipsowe, itp.
 • Masy szpachlowe, gładzie, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, kleje do glazury, itp.
 • oraz różne inne wyprawy

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być stabilne, zwarte, suche, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku, a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym ANTY GRZYB, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp. Po otwarciu opakowania grunt należy dokładnie wymieszać, a następnie odlać część którą zamierza się wykorzystać. Pozostałą ilość produktu należy szczelnie zamknąć w oryginalnym opakowaniu i przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Gruntu Sczepnego nie rozcieńczać z wodą, ani innymi substancjami, nanosić w oryginalnej formule. Dopuszcza się jednak barwienie produktu np. pod kolor tynku. Zaleca się w trakcie nanoszenia gruntu powtarzać czynność mieszania produktu, aby nie tworzył się osad na dnie opakowania.

 • Dostępne kolory: bezbarwny, istnieje możliwość barwienia gruntu pod kolor tynku
 • Schnięcie: od 2 do 24 godzin w zależności od temperatury i wilgotności oraz rodzaju podłoża
 • Wydajność: 0,2 – 0,3 kg/m2 uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji.
 • Ilość warstw: 1, a na bardzo chłonnych podłożach zaleca się 2 warstwy
 • Dostępne opakowania: 1,5kg, 5kg, 8kg, 15kg, 25kg
 • Pojemność, kod kreskowy, data ważności, nr partii: na opakowaniu.
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, agregat do tynków cienkowarstwowych
 • W trakcie schnięcia chronić przed nasłonecznieniem, deszczem, silnymi wiatrami, mrozem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach.
 • Czyszczenie: narzędzia po pracy oraz świeże zabrudzenia można zmyć wodą.
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem

   Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C

   • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
   • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
   • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
   • P102: Chronić przed dziećmi
   • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
   • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
   • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
   • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
   • EUH 208 Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
   • Limit Zawartości LZO (kat. A/h/FW): 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l

   Inne produkty

   Jeżeli masz pytania
   zadzwoń do nas
   lub napisz

   Kontakt

   Uwaga!

   Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

   Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera