• ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ
 • ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ
 • WZMACNIA I USZCZELNIA
 • ZMNIEJSZA ZUŻYCIE FARB
 • DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

Grunt Akrylowy TOP GRUNT służy do gruntowania mocno chłonnych i porowatych powierzchni zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, bezbarwną powłokę, która charakteryzuje się dużą elastycznością, przepuszczalnością pary wodnej, jest niepalna. Zabezpiecza przed wilgocią, poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz znakomicie wyrównuje chłonność, jednocześnie ją zmniejszając. Emulsja gruntująca wzmacnia podłoża przeznaczone pod malowanie, tapetowanie, szpachlowanie i montaż płytek ceramicznych. Dla wylewek stanowi ochronną powłokę ułatwiając konserwację oraz zapobiegając osadzaniu się kurzu. Jako dodatek do zapraw cementowych zapobiega ich ewentualnemu pękaniu.

 • Płyty kartonowo-gipsowe
 • Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne
 • Beton komórkowy, bloczki gipsowe
 • Pod jastrychy cementowe, anhydrytowe
 • pod farby, masy szpachlowe, tynki, posadzki, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, kleje
 • Do malowania tapet papierowych

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp.

Na podłoża bardzo chłonne oraz narażone na zwiększone ścieranie, wskazane jest nałożenie 2-3 warstw metodą „mokre na mokre”. Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 3-4 godz.

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Zalecana ilość warstw: 1-3
 • Czas schnięcia: 24 h (przy 20°C/55 % RH)
 • Wydajność: od 5 do 20 m² z 1 litra
  Wydajność uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji
 • Pojemność, kod kreskowy, data ważności, nr partii: na opakowaniu.
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
 • Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C
 • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy gruntować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
  • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  • P102: Chronić przed dziećmi
  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
  • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
  • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
  • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • Limit Zawartości LZO (kat. A/g/FW): 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l

  Jeżeli masz pytania
  zadzwoń do nas
  lub napisz

  Kontakt

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

  Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera