• SUPER WYDAJNY – DO ROZCIEŃCZENIA W PROPORCJI 1:5
 • WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ
 • ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ
 • WZMACNIA I USZCZELNIA
 • ZMNIEJSZA ZUŻYCIE FARB
 • DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ
 • NA ŚCIANY I PODŁOGI
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

Grunt Akrylowy KONCENTRAT 1:5 służy do gruntowania mocno chłonnych i porowatych powierzchni zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, bezbarwną powłokę, która charakteryzuje się dużą elastycznością, przepuszczalnością pary wodnej, jest niepalna. Zabezpiecza przed wilgocią, poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz znakomicie wyrównuje chłonność, jednocześnie ją zmniejszając. Emulsja gruntująca wzmacnia podłoża przeznaczone pod malowanie, tapetowanie, szpachlowanie i montaż płytek ceramicznych. Dla wylewek stanowi ochronną powłokę ułatwiając konserwację oraz zapobiegając osadzaniu się kurzu. Jako dodatek do zapraw cementowych zapobiega ich ewentualnemu pękaniu.

Grunt Akrylowy KONCENTRAT 1:5 można rozcieńczać w stosunku 1:5 tj. 1 część gruntu i 5 części wody, a jeśli podłoże jest mniej wymagające to nawet w stosunku 1:8 (maksymalne rozcieńczenie)

 

 • Płyty kartonowo-gipsowe

 • Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne

 • Beton komórkowy, bloczki gipsowe

 • Pod jastrychy cementowe, anhydrytowe

 • pod farby, masy szpachlowe, tynki, posadzki, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, kleje

 • Do malowania tapet papierowych

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp.

Grunt nanosić do całkowitego nasycenia powierzchni ale dbając o to, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.

Podłoża bardzo chłonne np. płyta G-K, stare tynki oraz narażone na zwiększone ścieranie, powinny być gruntowane 2-3 razy metodą mokre na mokre. Do malowania pierwszej warstwy grunt można rozcieńczyć z wodą w stosunku maksymalnie 1:8, a do drugiej warstwy zmniejszyć rozcieńczenie np. 1:5, a jeśli zachodzi taka potrzeba można malować oryginalnym produktem.

 

 • Rozcieńczalnik: woda pitna

 • Propozycje rozcieńczania gruntu z wodą:

– rozcieńczyć w stosunku 1:1 pod produkty cementowe (zaprawa klejowa, masa tynkarska) na podłoża anhydrytowe, gipsowe lub pod produkty gipsowe na podłoża cementowe oraz do gruntowania płyt włókno-cementowych, drewnopochodnych, wiórowych itp.

– rozcieńczyć w stosunku 1:2 pod masy samopoziomujące na podłoża cementowe oraz do klejenia płytek na powierzchnie porowate i chłonne

– rozcieńczyć w stosunku 1:5 do gruntowania powierzchni na zewnątrz budynku przed malowaniem lub wewnątrz przed malowaniem, tapetowaniem oraz do zabezpieczenia powierzchni cementowych, wapiennych, gipsowych przed ścieraniem się, pyleniem.

 • Zalecana ilość warstw: 1-3

 • Czas schnięcia: od 0,5 h – 4 h, uzależniony jest od temperatury oraz wilgotności otoczenia

 • Wydajność: od 10 do 40 m² z 1 litra, uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji.

 • Dostępne opakowania: 1L, 5L, 30L (1000L na zamówienie)

 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu

 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk

 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem

      Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C

 • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy gruntować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.

 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych

  • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska

  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

  • P102: Chronić przed dziećmi

  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę

  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie

  • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

  • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki

  • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

  • Limit Zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010)  Produkt zawiera poniżej 30 g/l

  Inne produkty

  Jeżeli masz pytania
  zadzwoń do nas
  lub napisz

  Kontakt

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

  Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera