• DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ
 • WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
 • ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I PRZYCZEPNOŚĆ FARB NAWIERZCHNIOWYCH
 • NIWELUJE RÓŻNICE W ODCIENIU PODŁOŻA
 • POLECANA RÓWNIEŻ DO AGREGATÓW MALARSKICH
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

GRUNT Bielinka – biała, ekologiczna farba akrylowo-lateksowa, przeznaczona do malowania wstępnego. Zalecana jest do gruntowania podłoży o niejednolitym odcieniu i nierównej chłonności, takich jak: różnego rodzaju tynki, płyty kartonowo-gipsowe, zaprawy cementowe, cementowo-wapienne, drewno i materiały drewnopochodne w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Szczególnie polecana jako podkład pod wyroby kolorowe. Dzięki specjalnym komponentom farba tworzy warstwę, która niweluje różnice w fakturze i barwie podłoża. Wnika w podłoże poprawiając przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie. Stosowanie GRUNT Bielinki jest bardzo proste i ekonomiczne. Do uzyskania oczekiwanego efektu zwykle wystarcza jedna warstwa farby podkładowej i jedna nawierzchniowej. Malując dwukrotnie farbą GRUNT Bielinka nie ma konieczności stosowania farby nawierzchniowej. Jest przyjazna dla środowiska, wodorozcieńczalna i paroprzepuszczalna, co umożliwia „oddychanie ścian”. Przeznaczona jest do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

 • Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne, tynki gipsowei gipsowo – wapienne, tynki suche, ściany nieotynkowane z cegły i kamienia oraz wszelkie inne powierzchnie budowlane 
 • Drewno i wszelkie materiały drewnopochodne po ich uprzednim zaimpregnowaniu 
 • Tapety, tektura 
 • Elementy metalowe po uprzednim zagruntowaniu farbą antykorozyjną 
 • Podłoża jw. pokryte starymi powłokami malarskimi po uprzednim oczyszczeniu

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku, a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Nierówności i spękania wewnątrz pomieszczeń wyrównać gotową masą szpachlową AKRYL-MASA lub MASA SZPACHLOWA. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć, dodając do 5% wody (nadmierne rozcieńczenie zmniejsza siłę krycia farby oraz odporność na szorowanie). Należy unikać przelewania resztek używanej farby do farby świeżej (istnieje możliwość wprowadzenia zarodników pleśni, grzybów po przez narzędzie malarskie z malowanej ściany). Ocenę jakości powłoki malarskiej należy przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu farby.

 • Dostępne kolory: biała
  Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)
 • Wykończenie powłoki: matowe
 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Ilość warstw: 1-2
  Nanoszenie drugiej warstwy farby: po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy
 • Schnięcie: 2-4 godziny w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz rodzaju podłoża 
 • Wydajność przy jednej warstwie: 8-10 m² z litra.
  Wydajność uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji.
 • Dostępne opakowania: 1L, 3L, 5L, 10L
 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu 
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk 
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 °C 
 • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy malować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
 • Jeżeli w pomieszczeniu panuje niska wilgotność i/lub wysoka temperatura, malowanie sufitów za pomocą farb wodorozcieńczalnych może być utrudnione, bowiem mogą one zbyt szybko wysychać, w konsekwencji może wystąpić efekt smużenia. Dopuszcza się delikatne rozcieńczenie farby zgodnie z zaleceniami. 
 • Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +25°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%
 • Na podłożach uprzednio malowanych zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, należy całkowicie usunąć poprzednie powłoki i na nowo przygotować je do malowania.
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki farby, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
 • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
 • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
 • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • Kat. A1 Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r.-30g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l 

Kalkulator wydajności

0 m20 l

Obliczenie zużycia przy jednokrotnym malowaniu.

Inne produkty

Jeżeli masz pytania
zadzwoń do nas
lub napisz

Kontakt

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera