• IDEALNE KRYCIE
 • ODPORNA NA SZOROWANIE
 • SZLACHETNA BIEL
 • ODPORNA NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE
 • TWORZY POWŁOKĘ ODPORNĄ NA POROST GRZYBÓW, GLONÓW I MCHU
 • POLECANA RÓWNIEŻ DO AGREGATÓW MALARSKICH
  Charakterystyka
  Zastosowanie
  Aplikacja
  Dane techniczne
  Porady
  Wskazówki BHP i PPOŻ

  FASADA Bielinka – profesjonalna, wysokiej jakości, śnieżnobiała farba emulsyjna, akrylowa o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne. Polecana do malowania fasad i elewacji oraz pomieszczeń o podwyższonej koncentracji pary wodnej tj. kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie itp. Dzięki zastosowanym nowoczesnym komponentom, uzyskana powłoka malarska długotrwale zabezpiecza przed porostem grzybów, glonów i mchu. Uzyskane matowe powłoki są dobrze przyczepne do podłoża, odporne na wielokrotne szorowanie i dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża.

  • Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne, tynki gipsowe i gipsowo – wapienne, tynki suche, ściany nieotynkowane z cegły i kamienia oraz wszelkie inne powierzchnie budowlane po uprzednim zagruntowaniu emulsją gruntująco – wzmacniającą Grunt Akrylowy KONCENTRAT lub Grunt Akrylowy GŁĘBOKO PENETRUJĄCY 
  • Drewno i wszelkie materiały drewnopochodne po ich uprzednim zaimpregnowaniu 
  • Tapety, tektura 
  • Elementy metalowe po uprzednim zagruntowaniu farbą antykorozyjną 
  • Podłoża jw. pokryte starymi powłokami malarskimi po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu emulsją gruntująco – wzmacniającą Grunt Akrylowy KONCENTRAT lub Grunt Akrylowy GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

  Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Nierówności i spękania wyrównać gotową masą szpachlową AKRYL-MASA lub  MASA SZPACHLOWA. Podłoże należy wzmocnić Gruntem Akrylowym KONCENTRATEM  lub Gruntem Akrylowym GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. Podłoża nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze zaleca się pomalować farbą gruntującą GRUNT Bielinka. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp. Dla podłoży zbliżonych kolorystycznie zalecana jedna warstwa, podłoża o intensywnych kolorach lub zabrudzone mogą wymagać drugiej warstwy. Nakładanie drugiej warstwy może nastąpić tylko po wyschnięciu pierwszej. Należy unikać przelewania resztek używanej farby do farby świeżej (gdyż można do niej wprowadzić zarodniki pleśni, przeniesione przez narzędzie malarskie z malowanej ściany). Ocenę jakości powłoki malarskiej należy przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu farby. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć, dodając do 5% wody (nadmierne rozcieńczenie zmniejsza siłę krycia oraz odporność na szorowanie).

  • Dostępne kolory: biała
   Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)
  • Wykończenie powłoki: matowe
  • Rozcieńczalnik: woda pitna
  • Ilość warstw: 1-2
   Nanoszenie drugiej warstwy farby: po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy
  • Schnięcie: 2-4 godziny w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz rodzaju podłoża 
  • Wydajność przy jednej warstwie: 9-11 m² z litra.
   Wydajność uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji.
  • Dostępne opakowania: 1L, 3L, 5L, 10L
  • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu 
  • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk 
  • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  • Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 °C 
  • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy malować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
  • Jeżeli w pomieszczeniu panuje niska wilgotność i/lub wysoka temperatura, malowanie sufitów za pomocą farb wodorozcieńczalnych może być utrudnione, bowiem mogą one zbyt szybko wysychać, w konsekwencji może wystąpić efekt smużenia. Dopuszcza się delikatne rozcieńczenie farby zgodnie z zaleceniami. 
  • Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +25°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%
  • Na podłożach uprzednio malowanych zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, należy całkowicie usunąć poprzednie powłoki i na nowo przygotować je do malowania.
  • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki farby, jeżeli są to należy je usunąć.
  • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
  • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  • P102: Chronić przed dziećmi
  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
  • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
  • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
  • EUH 208 Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • Limit Zawartości LZO (kat. A/c/FW): 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l

  Kalkulator wydajności

  0 m20 l

  Obliczenie zużycia przy jednokrotnym malowaniu.

  Inne produkty

  Jeżeli masz pytania
  zadzwoń do nas
  lub napisz

  Kontakt

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

  Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera