• POLIMEROWA FORMUŁA
 • EFEKT KOŃCOWY – IDEALNIE BIAŁE, GŁADKIE PODŁOŻE
 • GOTOWA DO UŻYCIA
Charakterystyka
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

AKRYL-MASA – profesjonalna, biała, gotowa gładź polimerowa najwyższej jakości, polecana do wyrównywania rys, pęknięć, zagłębień, do wykonywania sztukaterii oraz do wykończeniowego wygładzania powierzchni betonowych, tynków cementowych, cementowo – wapiennych. Służy również do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. AKRYL-MASA jest wodorozcieńczalna i paroprzepuszczalna. Może być stosowana do tworzenia delikatnych struktur. W czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta AKRYL-MASA zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

Podłoże powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku, a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Bardzo głębokie wyrwy wyrównać gipsem budowlanym. Dla uzyskania najlepszego efektu wzmocnić Gruntem Akrylowym KONCENTRATEM lub Gruntem Akrylowym GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. AKRYL-MASĘ rozprowadzać równomiernie pacą lub szpachlą ze stali nierdzewnej, można również nakładać maszynowo (po wykonaniu próby). Prace wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej +5°C, a w trakcie nakładania utrzymywać wysoką wilgotność, zapobiegającą zbyt szybkiemu wysychaniu. Takie warunki umożliwiają łatwe nanoszenie i łączenie „pasów” nakładania. Jednorazowo nakładać możliwie najcieńsze warstwy o maksymalnej grubości 3mm. W przypadku większych nierówności można czynność powtarzać wielokrotnie, zawsze po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy oraz jej przeszlifowaniu papierem ściernym lub siatką szlifierską. Raz dobrze nałożona warstwa trwale pozostaje na ścianie i nie ulega wymywaniu.

Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz od grubości warstwy. Narzędzia należy umyć w wodzie zaraz po zakończonej pracy.

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Temperatura stosowania: +5 ÷ +25 ºC
 • Maksymalna grubość jednej warstwy: 3 mm
 • Czas schnięcia jednej warstwy: min. 4 h (przy 20°C/55 % RH)
 • Czas całkowitego utwardzenia powłoki: 24 h (przy 20°C/55 % RH)
 • Wydajność: około 1kg/m² przy grubości warstwy 1 mm
 • Dostępne opakowania: 0,8 kg, 1,5 kg; 5 kg; 8 kg; 18 kg; 36 kg
 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu
 • Sposób aplikacji: ręczny, mechaniczny 
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 ÷ +25°C
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki masy, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
 • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
 • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
 • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Jeżeli masz pytania
zadzwoń do nas
lub napisz

Kontakt

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera