• BEZPYŁOWA
 • POLIMEROWA FORMUŁA
 • ŁATWA W NAKŁADANIU I SZLIFOWANIU
 • GOTOWA DO UŻYCIA
Charakterystyka
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

MASA SZPACHLOWA – biała, wodorozcieńczalna, paroprzepuszczalna, gotowa gładź polimerowa przeznaczona do wyrównywania rys, pęknięć, zagłębień oraz do wykończeniowego wygładzania powierzchni betonowych, tynków cementowych, cementowo – wapiennych. Służy również do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana do tworzenia delikatnych struktur. W czasie stosowania zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu. Nie zużyta, szczelnie zamknięta MASA SZPACHLOWA zachowuje przydatność do dalszego stosowania.

Podłoże powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku, a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Bardzo głębokie wyrwy wyrównać gipsem budowlanym. Dla uzyskania najlepszego efektu wzmocnić Gruntem Akrylowym KONCENTRATEM lub Gruntem Akrylowym GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. Przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. MASĘ SZPACHLOWĄ rozprowadzać równomiernie pacą lub szpachlą ze stali nierdzewnej, można również nakładać maszynowo (po wykonaniu próby) w temperaturze otoczenia powyżej +5°C, a w trakcie nakładania utrzymywać wysoką wilgotność, zapobiegającą zbyt szybkiemu wysychaniu. Takie warunki umożliwiają łatwe nanoszenie i łączenie „pasów” nakładania. Jednorazowo nakładać możliwie najcieńsze warstwy o maksymalnej grubości 3mm. W przypadku większych nierówności można czynność powtarzać wielokrotnie, zawsze po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy oraz jej przeszlifowaniu papierem ściernym lub siatką szlifierską. Raz dobrze nałożona warstwa trwale pozostaje na ścianie i nie ulega wymywaniu.

Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz od grubości warstwy. Narzędzia należy umyć w wodzie zaraz po zakończonej pracy.

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Temperatura stosowania: +5 ÷ +25 ºC
 • Maksymalna grubość jednej warstwy: 3mm
 • Czas schnięcia jednej warstwy: min. 4 h (przy 20°C/55 % RH)
 • Czas całkowitego utwardzenia powłoki: 24 h (przy 20°C/55 % RH)
 • Wydajność: około 1kg/m² przy grubości warstwy 1 mm
 • Dostępne opakowania: 0,8 kg; 1,5 kg; 5 kg; 8 kg; 18 kg; 36 kg
 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu
 • Sposób aplikacji: ręczny, mechaniczny 
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 ÷ +25 °C
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki masy, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
 • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
 • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
 • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Inne produkty

Jeżeli masz pytania
zadzwoń do nas
lub napisz

Kontakt

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera