• GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
 • WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻY
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ
 • ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ
 • WZMACNIA I USZCZELNIA
 • ZMNIEJSZA ZUŻYCIE FARB
 • DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ
 • NA ŚCIANY I PODŁOGI
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

Grunt Akrylowy GŁĘBOKO PENETRUJĄCY służy do gruntowania mocno chłonnych i porowatych powierzchni zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, bezbarwną powłokę, która charakteryzuje się dużą elastycznością, przepuszczalnością pary wodnej, jest niepalna. Dzięki swojej dużej zdolności penetracji wnika w głąb podłoża i zabezpiecza przed wilgocią, poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz znakomicie wyrównuje chłonność, jednocześnie ją zmniejszając. Emulsja gruntująca wzmacnia podłoża przeznaczone pod malowanie, tapetowanie, szpachlowanie i montaż płytek ceramicznych. Dla wylewek stanowi ochronną powłokę ułatwiając konserwację oraz zapobiegając osadzaniu się kurzu. Jako dodatek do zapraw cementowych zapobiega ich ewentualnemu pękaniu.

Istnieje możliwość rozcieńczenia w stosunku 1:1 lub 1:2 jeśli podłoże jest mniej wymagające.

 • Płyty kartonowo-gipsowe
 • Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne
 • Beton komórkowy, bloczki gipsowe
 • Pod jastrychy cementowe, anhydrytowe
 • pod farby, masy szpachlowe, tynki, posadzki, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, kleje
 • Do malowania tapet papierowych

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp.

Grunt nanosić do całkowitego nasycenia powierzchni ale dbając o to, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.

Podłoża bardzo chłonne np. płyta G-K, stare tynki oraz narażone na zwiększone ścieranie, powinny być gruntowane 2-3 razy metodą mokre na mokre. Do malowania pierwszej warstwy grunt można rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:2, a kolejne malować oryginalnym produktem.

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Możliwość rozcieńczenia 1:1 lub 1:2
 • Zalecana ilość warstw: 1-3
 • Czas schnięcia: od 0,5 h – 4 h, uzależniony jest od temperatury oraz wilgotności otoczenia
 • Wydajność: od 5 do 30 m² z 1 litra, uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji.
 • Pojemność, kod kreskowy, data ważności, nr partii: na opakowaniu.
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem

   Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C

  • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy gruntować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
  • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
   • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
   • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
   • P102: Chronić przed dziećmi
   • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
   • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
   • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
   • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
   • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
   • Limit Zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010)  Produkt zawiera poniżej 30 g/l

   Inne produkty

   Jeżeli masz pytania
   zadzwoń do nas
   lub napisz

   Kontakt

   Uwaga!

   Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

   Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera