• GŁĘBOKO PENETRUJĄCY
 • WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻY
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ
 • ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ
 • WZMACNIA I USZCZELNIA
 • ZMNIEJSZA ZUŻYCIE FARB
 • DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

Grunt Akrylowy GŁĘBOKO PENETRUJĄCY służy do gruntowania mocno chłonnych i porowatych powierzchni zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po wyschnięciu tworzy przeźroczystą, bezbarwną powłokę, która charakteryzuje się dużą elastycznością, przepuszczalnością pary wodnej, jest niepalna. Dzięki swojej dużej zdolności penetracji wnika w głąb podłoża i zabezpiecza przed wilgocią, poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz znakomicie wyrównuje chłonność, jednocześnie ją zmniejszając. Emulsja gruntująca wzmacnia podłoża przeznaczone pod malowanie, tapetowanie, szpachlowanie i montaż płytek ceramicznych. Dla wylewek stanowi ochronną powłokę ułatwiając konserwację oraz zapobiegając osadzaniu się kurzu. Jako dodatek do zapraw cementowych zapobiega ich ewentualnemu pękaniu.

 • Płyty kartonowo-gipsowe
 • Tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne
 • Beton komórkowy, bloczki gipsowe
 • Pod jastrychy cementowe, anhydrytowe
 • pod farby, masy szpachlowe, tynki, posadzki, posadzki wyrównujące i samopoziomujące, płytki ceramiczne, kleje
 • Do malowania tapet papierowych

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp.

Na podłoża bardzo chłonne oraz narażone na zwiększone ścieranie, wskazane jest nałożenie 2-3 warstw metodą „mokre na mokre”. Nakładanie poszczególnych warstw powinno być wykonane w odstępach około 3-4 godz.

 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Zalecana ilość warstw: 1-3
 • Czas schnięcia: 24 h (przy 20°C/55 % RH)
 • Wydajność: od 5 do 20 m² z 1 litra
  Wydajność uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji
 • Dostępne opakowania: 1L, 5L, 30L (1000L na zamówienie)
 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C
 • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy gruntować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
  • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  • P102: Chronić przed dziećmi
  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
  • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
  • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
  • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • Kat.A1 Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r.-30g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l 

  Inne produkty

  Jeżeli masz pytania
  zadzwoń do nas
  lub napisz

  Kontakt

  Uwaga!

  Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

  Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera