• AKRYLOWA
 • HIPOALERGICZNA
 • ZAPEWNIA PRAWIDŁOWĄ MIKROWENTYLACJĘ PODŁOŻA
 • ŚNIEŻNOBIAŁA
 • DOBRE KRYCIE PO WYSCHNIĘCIU
 • OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ
 • POLECANA RÓWNIEŻ DO AGREGATÓW MALARSKICH
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

NOWA Bielinka – biała, ekologiczna farba akrylowa, przeznaczona do dekoracyjno – ochronnego malowania wnętrz: ścian, sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych itp. Hipoalergiczna, niepowodująca uczuleń, bezpieczna. Odpowiednia do malowania obiektów służby zdrowia, szkół, przedszkoli oraz żłobków. Tworzy matowe powłoki, odporne na ścieranie na sucho, które dzięki mikroporowatej strukturze umożliwiają „oddychanie” podłoża, a w przypadku zawilgocenia nie pozostawia zacieków.

 • Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne, tynki gipsowe i gipsowo – wapienne, tynki suche, ściany nieotynkowane z cegły i kamienia oraz wszelkie inne powierzchnie budowlane po uprzednim zagruntowaniu emulsją gruntująco – wzmacniającą Grunt Akrylowy KONCENTRAT lub Grunt Akrylowy GŁĘBOKO PENETRUJĄCY 
 • Drewno i wszelkie materiały drewnopochodne po ich uprzednim zaimpregnowaniu 
 • Tapety, tektura 
 • Elementy metalowe po uprzednim zagruntowaniu farbą antykorozyjną 
 • Podłoża jw. pokryte starymi powłokami malarskimi po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu emulsją gruntująco – wzmacniającą Grunt Akrylowy KONCENTRAT lub Grunt Akrylowy GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, równe, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku a następnie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Nierówności i spękania wyrównać gotową masą szpachlową AKRYL-MASA lub MASA SZPACHLOWA. Podłoże należy wzmocnić Gruntem Akrylowym KONCENTRATEM lub Gruntem Akrylowym GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp. Dla podłoży zbliżonych kolorystycznie zalecana jedna warstwa, podłoża o intensywnych kolorach lub zabrudzone mogą wymagać drugiej warstwy. Nakładanie drugiej warstwy może nastąpić tylko po wyschnięciu pierwszej. Należy unikać przelewania resztek używanej farby do farby świeżej (gdyż można do niej wprowadzić zarodniki pleśni, przeniesione przez narzędzie malarskie z malowanej ściany). Ocenę jakości powłoki malarskiej należy przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu farby. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć, dodając do 5% wody (nadmierne rozcieńczenie zmniejsza siłę krycia oraz odporność na ścieranie).

 • Dostępne kolory: biała
  Możliwe jest barwienie farby pigmentami (po wykonaniu próby)
 • Wykończenie powłoki: matowe
 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Ilość warstw: 1-2
  Nanoszenie drugiej warstwy farby: po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy
 • Schnięcie: 2-4 godziny w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz rodzaju podłoża 
 • Wydajność przy jednej warstwie: 8-10 m² z litra.
  Wydajność uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji.
 • Dostępne opakowania: 1L, 3L, 5L, 10L
 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu 
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk 
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
 • Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 °C 
 • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy malować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
 • Jeżeli w pomieszczeniu panuje niska wilgotność i/lub wysoka temperatura, malowanie sufitów za pomocą farb wodorozcieńczalnych może być utrudnione, bowiem mogą one zbyt szybko wysychać, w konsekwencji może wystąpić efekt smużenia. Dopuszcza się delikatne rozcieńczenie farby zgodnie z zaleceniami.  Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +25°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%
 • Na podłożach uprzednio malowanych zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, należy całkowicie usunąć poprzednie powłoki i na nowo przygotować je do malowania.
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki farby, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
 • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
 • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
 • EUH 208 Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • Limit Zawartości LZO (kat. A/a/FW): 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l

Kalkulator wydajności

0 m20 l

Obliczenie zużycia przy jednokrotnym malowaniu.

Inne produkty

Jeżeli masz pytania
zadzwoń do nas
lub napisz

Kontakt

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera