• ODPORNY NA ZMYWANIE I SZOROWANIE
 • TWORZY MAGICZNE EFEKTY
 • TRANSPARENTNY
 • MATOWY
 • POLECANY RÓWNIEŻ DO AGREGATÓW MALARSKICH
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP i PPOŻ

MAGIC Bielinka jest transparentnym, matowym lakierem akrylowym, odpornym na zmywanie. W połączeniu z brokatem służy do osiągania oryginalnych efektów dekoracyjnych nadając wnętrzu światła, na powierzchniach uprzednio pomalowanych kolorową farbą akrylową lub lateksową. Doskonale sprawdza się przy ozdabianiu całych ścian jak i również wybranych elementów np. szablonów. Można go również stosować na tynki akrylowe i mozaikowe. Zastosowanie Lakieru z brokatem ożywia wnętrza nadając im wyjątkowy klimat. MAGIC Bielinkę w oryginalnej postaci stosuje się również do malowania istniejących powłok malarskich w celu zabezpieczenia i zwiększenia ich odporności na zmywanie. Polecany do pomieszczeń intensywnie użytkowanych tj. korytarze, klatki schodowe, warsztaty oraz obiekty użyteczności publicznej tj. szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia.

Lakier w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu – wówczas lakier staje się transparentny. Można go stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

 • Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne, tynki gipsowei gipsowo – wapienne, tynki suche, ściany nieotynkowane z cegły i kamienia oraz wszelkie inne powierzchnie budowlane 
 • Drewno i wszelkie materiały drewnopochodne po ich uprzednim zaimpregnowaniu 
 • Tapety, tektura 
 • Elementy metalowe po uprzednim zagruntowaniu farbą antykorozyjną 
 • Podłoża jw. pokryte starymi powłokami malarskimi po uprzednim oczyszczeniu

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, wolne od kurzu, pyłu  i tłuszczu. Lakier Magic Bielinka w postaci nierozcieńczonej wymieszać z brokatem. Po dokładnym wymieszaniu pomalować wyznaczoną powierzchnię. Lakier może być nanoszony za pomącą wałka, pędzla lub gąbki.

 • Dostępne kolory: biała
  (po wyschnięciu – bezbarwny)
 • Wykończenie powłoki: matowe
 • Rozcieńczalnik: woda pitna
 • Ilość warstw: 1-2
  Nanoszenie drugiej warstwy farby: po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy
 • Schnięcie: 2-4 godziny w zależności od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz rodzaju podłoża 
 • Wydajność przy jednej warstwie: 14-16 m² z litra.
  Wydajność uzależniona jest od chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji.
 • Dostępne opakowania: 1L, 3L, 5L, 10L
 • Data ważności oraz nr partii: na opakowaniu 
 • Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk 
 • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +30 °C 
 • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy malować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
 • Jeżeli w pomieszczeniu panuje niska wilgotność i/lub wysoka temperatura, malowanie sufitów za pomocą farb wodorozcieńczalnych może być utrudnione, bowiem mogą one zbyt szybko wysychać, w konsekwencji może wystąpić efekt smużenia. Dopuszcza się delikatne rozcieńczenie farby zgodnie z zaleceniami. 
 • Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +25°C, wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%
 • Na podłożach uprzednio malowanych zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, należy całkowicie usunąć poprzednie powłoki i na nowo przygotować je do malowania.
 • Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę czy na pokrywie i brzegach, znajdują się zaschnięte resztki farby, jeżeli są to należy je usunąć.
 • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
 • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
 • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
 • P102: Chronić przed dziećmi
 • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
 • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
 • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 • Kat.A1 Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r.-30g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l 

Kalkulator wydajności

0 m20 l

Obliczenie zużycia przy jednokrotnym malowaniu.

Inne produkty

Jeżeli masz pytania
zadzwoń do nas
lub napisz

Kontakt

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera