• BEZ KAPANIA I ZACIEKÓW
 • PODKŁAD POD FARBY, TYNKI,  KLEJE, TAPETY
 • GOTOWY DO UŻYCIA
 • WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ
 • ZABEZPIECZA PRZED WILGOCIĄ
 • WZMACNIA I USZCZELNIA
 • ZMNIEJSZA ZUŻYCIE FARB
 • DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Charakterystyka
Zastosowanie
Aplikacja
Dane techniczne
Porady
Wskazówki BHP

NIEKAPIĄCY Grunt Żelowy jest głęboko penetrującym preparatem przeznaczonym do gruntowania powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Dzięki żelowej konsystencji grunt nie kapie zapewniając wygodną i czystą pracę (m.in. malowanie sufitów), nie wypłukuje podłoża, nie zostawia zacieków oraz ogranicza zużycie farb nawierzchniowych. Zmniejsza chłonność podłoża przygotowując i wzmacniając je przed aplikacją kolejnych warstw.

 • Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, beton komórkowy, bloczki gipsowe itp.
 • Powierzchnie uprzednio malowane, szpachle wykończeniowe polimerowe i gipsowe, posadzki cementowe i anhydrytowe, podłoża z gipsu , płyty wiórowe OSB. itp.

  Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być zwięzłe, wolne od kurzu, pyłu, smaru i tłuszczu. Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy malować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, po wcześniejszym przeszlifowaniu i odpyleniu.

  Powierzchnie poddawane renowacji należy dodatkowo oczyścić z łuszczących się powłok malarskich. Farby klejowe należy usunąć do odsłonięcia tynku, a miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i nasączyć preparatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów, pleśni itp. Niekapiący Grunt Żelowy przed użyciem należy dokładnie wymieszać i nie rozcieńczać wodą.

  • Rozcieńczalnik: woda pitna
  • Zalecana ilość warstw: 1-2, silnie chłonne podłoża gruntować dwukrotnie, następna warstwa po wyschnięciu poprzedniej
  • Czas schnięcia: od 20 do 180 min., uzależniony jest od temperatury i wilgotności otoczenia oraz rodzaju i chłonności podłoża
  • Wydajność: od 5 do 20 m² z 1 litra, uzależniona jest od stopnia chłonności i struktury podłoża oraz metody aplikacji
  • Pojemność, kod kreskowy, data ważności, nr partii produkcyjnej – podano na opakowaniu.
  • Sposób aplikacji: pędzel, wałek
  • Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem
  • Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5 do +25 °C
  • Świeże tynki oraz wszelkiego typu podłoża, zawierające cement i wapno należy gruntować po upływie około 4 tygodni od ich położenia, ponieważ wymagają one okresu karbonizacji. Pominięcie tego okresu może być przyczyną wystąpienia przebarwień w powłoce malarskiej, a nawet jej pękania oraz odspojenia od powierzchni świeżego tynku.
  • Nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych
  • Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska
  • P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę
  • P102: Chronić przed dziećmi
  • P103: Przed użyciem przeczytać etykietę
  • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie
  • Pomieszczenia po wymalowaniu wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
  • Szczegółowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
  • EUH 208 Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • Limit Zawartości LZO (kat. A/g/FW): 30 g/l  Produkt zawiera poniżej 30 g/l

   Inne produkty

   Jeżeli masz pytania
   zadzwoń do nas
   lub napisz

   Kontakt

   Uwaga!

   Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

   Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera